test meetapparatuur

Metingen van temperatuur en vochtigheid in de lucht en materialen:

  • met Testo meetapperatuur – om temperatuur, vochtigheid en meting van vochtigheid in materialen (tot 5 cm diep zonder het materiaal te beschadigen) te meten
  • meettoestellen voor continue meting (temperatuur en vochtigheid) met mogelijkheid tot uitlezing van grafiek(en) op PC